KORBANK S.A.
ul. Nabycińska 19 (IV piętro)
53 – 677 Wrocław
Tel.:  71 712 77 77
fax. 071/723 43 29

e-mail: biznes@korbank.pl

Marketing:
e-mail: marketing@korbank.pl
tel.: 71 712 71 47

NIP 894-26-41-602
REGON 932239691
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI wydział gospodarczy KRS
numer KRS 0000369746

Wysokość kapitału zakładowego – 493 662 zł
Kapitał zakładowy opłacony w całości

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości